Dolžina: 2,3 in 4 m

Namembnost: kmetijstvo-živinoreja