Standard:
90x90x visina
100x100x visina

Visina: 100,120,140,160,180,200

Dimenzije možemo prilagoditi vašim potrebama
Sigurnostni faktor SF 5:1 ili više

Mogučnosti:dole ispustni ventil ili zatvoreno
gore otvoreno,kecelja ili ulazni ventil

Nosivost: 500-2000 kg