Tipi:
040/2 040/3 060/2 060/3 090/2 1,25/2 1,25/3 2,5/2 3/3D

Motvozi se pakirajo različnih dolžin in tež po želji kupca

Namembnost: Mesno predelovalna industrija, kmetijstvo,splošna raba