Tipovi:
040/2 040/3 060/2 060/3 090/2 1,25/2 1,25/3 2,5/2 3/3D

Kanap se pakuje u klubadi različitih dužina ili težina po vašim potrebama.

Svrha: Poljoprivreda,domačinstvo,mesno preradževinska industrija…